Latvijas Ģimenes ārstu asociācija

Biedrība "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" ir brīvprātīga fizisku personu apvienība, kas apvieno sertificētus ģimenes ārstus un citas personas atbilstoši statūtiem.

 

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija:

  • organizē savu biedru tiesisko, ekonomisko un profesionālo interešu aizstāvību;
  • pārstāv biedru intereses dažādās institūcijās;
  • nepieciešamības gadījumā veic starpnieka funkciju starp biedriem un pacientiem, starp biedriem un pretējo pusi ar ģimenes ārsta darbību saistītajos jautājumos;
  • organizē ģimenes ārstu pretendentiem sertifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāciju un resertifikāciju ģimenes ārsta specialitātē;
  • organizē apmācības ģimenes ārsta specialitātē;
  • sniedz biedriem aktuālu informāciju;
  • sniedz komentārus un pauž viedokli masu medijiem sabiedrību interesējošos jautājumos.

Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā no 2004.gada 25.augusta (iepriekš - sabiedriska bezpeļņas organizācija - no 1994.gada 28.septembra).

 

Copyright 2011. Free Joomla 2.5 templates.