Latvijas Arodslimību ārstu biedrība

LAĀB aktīvi piedalās arodveselības, aroda medicīnas un darba drošības stratēģijas un nozares attīstībā valstī piedaloties normatīvo dokumentu sagatavošanā! Gatavo speciālistus savā nozarē. Ir izstrādāta arodslimību ārstu sertifikācijas kārtība. Speciālistu gatavošana notiek 7 mēnešu kursos, pēc kuru beigšanas var kārtot eksāmenu arodslimību ārsta sertifikāta iegūšanai.

Arodslimību ārstu kvalifikācija tiek celta ārstu konferencēs, kuras notiek regulāri 3-4 reizes gadā, piedaloties biedrības rīkotos 1-3 dienu informācijas kursos, starptautiskos kursos, semināros un projektos, lasot speciālo literatūru.

Speciālistu gatavošana notiek arī rezidentūrā un doktorantūrā.

 

Ilggadīgā asociācijas prezidente M.Eglīte

Vieni no pirmajiem Latvijas arodslimību ārstiem - no kreisās S.Ozoliņa, Z.Mauliņš, M.Eglīte, A.Siliņš, S.Viļumsone un V.Dreimane

Latvijas arodslimību ārsti savā 10 gadu jubilejā

 

Copyright 2011. Free Joomla 2.5 templates.